Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås
033-23 97 40
033-785 00 52
info@streamcode.se
support@streamcode.seServiceavtal


Nivå 1: Översyn och uppdateringar

Supporttjänst där vi varje månad ser över systemet som driver hemsidan och uppdaterar moduler och komponenter i systemet för att sidan ska fungera optimalt och för att så mycket som möjligt säkra upp systemet mot intrångsförsök.
Översyn av hemsidan sker två gånger per månad. Vi håller eventuella komponenter, moduler och plugins uppdaterade.
Om sidan skulle bli drabbad av ett intrång gör vi en åtgärd på max 2 h. I de flesta fall får vi bort intrånget inom den tiden och vid mer avancerade attacker tar vi fram en åtgärdsplan.

Kostnad nivå 1: 490 kr/mån


Option

Komplettera med mer tid för support/utveckling. Ni kanske behöver telefonsupport för er personal och vill att vi jobbar med informationen på sidan och t ex byter ut texter och bilder.

Nivå 2. Komplettera med 2 h konsulttid för support och/eller utveckling per månad.
Kostnad nivå 1 och 2: 1 990 kr/mån

Nivå 3. Komplettera med 4 h konsulttid för support och/eller utveckling per månad.
Kostnad nivå 1 och 3: 3 490 kr/mån


Beställningsformulär

Fyll i nedan uppgifter för att ta del av vårt serviceavtal.


Avtalet gäller per 12 månader. Avtalet regleras genom ”Allmänna villkor IT-tjänster Streamcode
Priser angivna exkl. moms.