Projektbeskrivning

Vi har sedan många år tillbaka sänt alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt på Borås Stads hemsida och även kapitelindelat och lagt ut klippen för eftersändning efteråt.