Webbplatsen är byggd med CMS:et WordPress och webbutiken med tillägget WooCommerce.