Vi har sedan många år tillbaka sänt alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt på Borås Stads hemsida och även kapitelindelat och lagt ut klippen för eftersändning efteråt.

På senare tid har vi även börjat sända sammanträden med undertext.

Borås Stad