Användarnamn: Hela e-postadressen.
Lösenord: Valt lösenord (vänligen kontakta oss om ditt inte fungerar).

> Inkommande server (IMAP eller POP)
Värdnamn:
mail2.beebyte.se
IMAP-port: 143 (STARTTLS och autentisering med lösenord ska vara aktiverat)
Alternativ IMAP-port: 993 (TLS/SSL och autentisering med lösenord ska vara aktiverat)
POP3-port:
110 (STARTTLS och autentisering med lösenord ska vara aktiverat)
Alternativ POP3-port: 995 (TLS/SSL och autentisering med lösenord ska vara aktiverat)

> Utgående server (SMTP)
Värdnamn: mail2.beebyte.se
SMTP-port: 587 (STARTTLS och autentisering med lösenord ska vara aktiverat)
Alternativ SMTP-port: 465 (TLS/SSL och autentisering med lösenord ska vara aktiverat)

Guider:

Tänk på att man oftast inte behöver radera det nuvarande kontot för att uppdatera med nya uppgifter, utan man behöver bara gå in och redigera de uppgifter som redan finns och ersätta med de här ovan. Om man raderar nuvarande mailkonto finns det risk att meddelanden försvinner, beroende på hur kontot är konfigurerat i mailprogrammet.